top of page

פרטי המצטיין

פרטים לעיצוב השלט

reg.gif
(דוגמאות: נועם שגב / משפחת שגב / נוי ונועם שגב / נוי ונועם / נוי שקד ונועם שגב וכו')
דוגמאות: לוקו, כלב מסוג האסקי סיבירי / חיימון, חתול ג'ינג'י פרוותי

סמנו את 10 המילים שמאפיינות את העובד ובני ביתו אשר מספרות את הסיפור של מי שגר בבית.
(אם לא מצאתם הכל ברשימה, תוכלו להשלים את החסר בתיבת הטקסט הנמצאת בהמשך הטופס)

משהו חסר, אנא ודאו שהכל מלא

נשלח בהצלחה! תודה

Powered By:

%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%20%D7%97%D7%93%D7%A9%402x_edited.png
bottom of page