אם היית ראש ממשלה ליום אחד, איזה חוק היית מעביר/ה במדינה?