top of page

אז על מה נדבר?

הכנו לכם מאגר שאלות שייתנו לכל אחד מכם הזדמנות נדירה לקבל ולתת במה.

אנחנו ממליצים שעל כל שאלה תענו שניכם, ולא שאלה לכל אחד.

כדי שיהיה פייר, כל פעם מישהו אחר יענה ראשון. כשסיימתם לחצו על השאלה הבאה.

ברגע שאתם מוכנים תלחצו על הכפתור למטה. 

bottom of page